Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

26-01-2023 - DmfA-aangiften - Verduidelijkingen

Naar aanleiding van de talrijke problemen bij het openen van de bestanden van de DmfA-aangiften die op maandag 23 januari op FinDoc zijn gepubliceerd, volgen hier enkele verduidelijkingen.

Het bestand van het type  .1 in de ".zip" is een XML-bestand, dat, na hernoemd te zijn naar ".xml", kan opgeladen worden in "Excel".

U kunt het beste als volgt te werk gaan:

    1. Lokaal downloaden en "ontzippen";
    2. De bestanden hernoemen met een extensie ".xml";
    3. Ze opladen in Excel.

Dit is het enige bestand dat onze dienstverlener momenteel levert.

De L4.STAS......CSV-bestanden die u eerder ontving zijn niet beschikbaar.

26-01-2023 - Visualisatie in Themis en CNTL/SBNN-bestanden van variabele prestaties voorafbetaalden - Run 01/2023

Na de sluiting van de wedderun van januari 2023 werden de resultaten van de definitieve berekeningen van de variabele prestaties van de voorafbetaalden helaas niet doorgestuurd naar de FrontEnd (Themis). De variabele prestaties van de voorafbetaalden zijn echter wel in de Back-end (SAP) berekend. Dit heeft geen gevolgen voor de betalingen.

Het technische team van Alight doet er alles aan om ons zo snel mogelijk te voorzien van de bestanden met de ontbrekende resultaten zodat de visualisatie in de FrontEnd uiteindelijk ook klopt. Anderzijds doen ze alles wat nodig is om ons volledige CNTL-bestanden te bezorgen. In deze die gepubliceerd werden ontbreken nog de variabele prestaties van de voorafbetaalden. Ze zullen zo snel mogelijk opnieuw worden gepubliceerd.

De resultaten van de schuldoperaties (de negatieven) zijn ook niet door Alight overgemaakt voor de resultaten die nog ten onrechte in fictief in de FrontEnd (Themis) staan. Gevolg: deze gegevens ontbreken ook in de gepubliceerde SBNN-bestanden. We wachten op de ontbrekende resultaten voordat we verder kunnen communiceren.

26-01-2023 - Maandelijkse communicatie cel Boekhouding

De maandelijkse communicatie van de cel Boekhouding "Sluiting weddecyclus 01/2023 - Lokale politie" en "Sluiting weddecyclus 01/2023 - Federale politie" werd gepubliceerd in de rubriek "Boekhouding".

24-01-2023 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De betaalbestanden van de definitieve run van januari werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30/01/2023.
De FINPROF-bestanden zullen later verstuurd worden.
De loonfiches worden op donderdag 26/01/2023 gepubliceerd in GALop Lite.

24-01-2023 - Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Het gewijzigde hoofdstuk "Functietoelage - Motorrijder" van de "Handleiding Financiële Personeelsadministratie" werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Wijziging: punt 3 "Begunstigden" en punt 4 "Voorwaarden".Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.