Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus