Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Handleidingen

Budgettaire Module

Lees dit eerst! (Het instellen van het beveiligingsniveau van uw computer)

Downloaden van de Budgettaire Module
Downloaden van de Budgettaire Module (m.i.v. de bepalingen van het sectoraal akkoord van 2022) 
Wijzigingen Budgettaire Module (11/2022)
   

Powerpoint-presentatie van de Budgettaire Module versie 2018  

Opgelet: geen aanlevering van bestanden meer via FINDOC
U gebruikt vanaf heden in deze nieuwe versie de gepersonaliseerde gegevens ('Budget baremische elementen' en 'Budget supplementen') die sinds 01-07-2011 via SSGPI-processen ter beschikking worden gesteld van de politiezone (cfr
Powerpoint-presentatie).