Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Over ons

Het SSGPI staat onder andere in voor de loonberekening, het leveren van nodige output zoals sociale en fiscale aangiften, loonfiches, boekhoudingen en betalingen, het verlenen van juridische ondersteuning en advies, informatieopdracht, opleiding en ondersteuning,...

Het SSGPI bestaat uit het Coördinatiecentrum en 5 satellieten waarvan er 4 gedecentraliseerd zijn op basis van de geografische ligging, om op die manier dichter te staan bij de zones die zij beheren.

Wettelijke basis van het SSGPI:
- Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, B.S.05-01-1999
- Koninklijk besluit van 19 maart 2008 betreffende de werking van het secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus (SSGPI), B.S.14-04-2008
-Omzendbrief GPI 17 van 13 maart 2002, B.S.27-03-2002
-Omzendbrief GPI 45 van 29 september 2005, B.S.12-10-2005

Onze activiteitenverslagen:
- Activiteitenverslag 2010
- Activiteitenverslag 2011
- Activiteitenverslag 2012-2013
- Activiteitenverslag 2014-2015
- Activiteitenverslag 2016
- Activiteitenverslag 2017-2018
- Activiteitenverslag 2019
- Activiteitenverslag 2020
- Activiteitenverslag 2021
- Activiteitenverslag 2022
- Activiteitenverslag 2023

Resultaten Attributenbevraging 2013

YUME: een eerste initiatief in het verandertraject loonmotor 2017. Resultaten van de klantenbevraging (april-mei-juni 2015)