Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

20-05-2022 - Index juni

Naar aanleiding van de indexsprong in juni 2022, werden de volgende bestanden en documenten aangepast aan de nieuwe index:

20-05-2022 - Belastingaangifte - Stand van zaken

Als gevolg van een aantal aanpassingen op het niveau van de fiscale fiches kon het SSGPI deze begin mei 2022 nog niet beschikbaar stellen.
De fiscale fiches zijn te vinden op www.myminfin.be. Via Tax-On-Web kunnen de personeelsleden nu al hun aangifte personenbelasting 2022 voor het inkomstenjaar 2021 invullen.

In de week van 30 mei 2022 tot en met 3 juni 2022 zal het SSGPI de verschillende fiscale fiches op GALoP Lite ter beschikking stellen van de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

De individuele rekening (staat der bezoldiging van het jaar 2021) wordt momenteel opgesteld. Het zal dus niet tegelijkertijd met de fiscale fiches beschikbaar zijn. Wij zullen u via de website van het SSGPI op de hoogte brengen van zodra ze beschikbaar zijn.

De personeelsleden die genieten van de voordelen van alle aard "dienstvoertuig" ( vermeld met de letter F) en/of "schuldkwijtschelding" ( vermeld met de letter Z) in rubriek 6 b) van de fiscale fiche 281.10, zullen in de komende weken een nieuwe corrigerende fiscale fiche ontvangen. Wij zullen u op de hoogte houden van de beschikbaarheid van deze corrigerende fiscale fiches via onze website www.ssgpi.be.

Indien uw belastingaangifte reeds via Tax-On-Web werd ingediend, zal de FOD Financiën de belasting berekenen op basis van de laatst bijgewerkte fiscale fiche. De personeelsleden hoeven geen specifieke stappen te ondernemen.

20-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor april 2022 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor mei 2022.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

19-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De betaalbestanden van de definitieve run van mei werden op donderdag 19/05/2022 gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30/05/2022.

De boekhoudbestanden, de FINPROF-bestanden en de bestanden TH.CNTL, TH.BHCP, TH.ADRE, TH.EMPL zullen later verstuurd worden.

De loonfiches werden op maandag 23/05/2022 gepubliceerd in GALop Lite.

19-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De reporting-bestanden van de run van het vakantiegeld werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC op 19/05/2022.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging op het vlak van het geldelijk politiestatuut meldt, door een e-mail te sturen naarssgpi.cc.com@police.belgium.eu. Enkel nieuwsbrief-aanvragen zullen behandeld worden op dit e-mailadres.