Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Sociale bijdragen Sociale inhoudingen_Overzicht.xls 17/05/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - mei 2022 09/05/2022
Index Verhoging van de index vanaf juni 2022 09/05/2022
Vakantiegeld Vakantiegeld 2022 – Prestaties 2021 06/05/2022
Vakantiegeld Vakantiegeld 2022 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 06/05/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - april 2022 22/04/2022
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2022 17/03/2022
Index Verhoging van de index vanaf april 2022 17/03/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - maart 2022 17/03/2022
Pensioenen Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) – Vermindering van de responsabiliseringsbijdrage 28/02/2022
Bedrijfsvoorheffing Bijkomende vermindering van de bedrijfsvoorheffing – Een echtgescheiden, feitelijk gescheiden of van tafel en bed gescheiden personeelslid met één of meer kinderen ten laste 17/02/2022
Sociale bijdragen Het percentage van de patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden van de lokale politiezones - Uitstel van de aanpassing 26/01/2022
Sociale bijdragen Het percentage van de patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden van de lokale politiezones 2022 14/01/2022
Vergoedingen Verhoging van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer 14/01/2022
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2022 14/01/2022
Index Verhoging van de index vanaf februari 2022 14/01/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - januari 2022 14/01/2022
Toelagen Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2022 03/01/2022
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2022) 23/12/2021
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2021 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 10/12/2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 18