Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Arbeidsongevallen Aanpassing van het formulier FL-004 – Arbeidsongeval 28/11/2022
Sociale bijdragen Het percentage van de patronale pensioenbijdragen voor de vastbenoemde personeelsleden van de lokale politiezones voor het jaar 2023 en 2024 10/11/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen - Werkbonus - November 2022 10/11/2022
Index Verhoging van de index vanaf december 2022 10/11/2022
Betaling Modernisering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering van het sectoraal akkoord – Derde fase 28/10/2022
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig tijdens een wachtdienst 26/09/2022
Competentieontwikkelingstoelage Competentieontwikkelingstoelage 2022 - Vaakgestelde vragen - Antwoordelementen 22/09/2022
Geldelijke anciënniteit Formulier – Tewerkstellingsattest voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit bij de geïntegreerde politie 09/09/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - augustus 2022 25/08/2022
Index Verhoging van de index vanaf september 2022 25/08/2022
Sociale bijdragen De berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid vanaf 1 april 2022 24/06/2022
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2021, aanslagjaar 2022 01/06/2022
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2021 – Aanslagjaar 2022 01/06/2022
Sociale bijdragen Sociale inhoudingen_Overzicht.xls 17/05/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - mei 2022 09/05/2022
Index Verhoging van de index vanaf juni 2022 09/05/2022
Vakantiegeld Vakantiegeld 2022 – Prestaties 2021 06/05/2022
Vakantiegeld Vakantiegeld 2022 - Vaakgestelde vragen - Antwoordelementen 06/05/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - april 2022 22/04/2022
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2022 17/03/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 18