Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Presentiegelden Jaarlijkse aangifte RSVZ - 2023 31/03/2023
CALog Contractuele personeelsleden – Arbeidsongeschiktheid tijdens een periode van gedeeltelijke werkhervatting – Gewaarborgd loon 09/03/2023
Geldelijke anciënniteit Het in aanmerking nemen van voorgaande diensten voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit bij de indiensttreding bij de geïntegreerde politie 07/03/2023
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten - Lijst van instellingen type 1 en 2_vanaf 08-12-2022.xls 07/03/2023
Geldelijke anciënniteit Geldelijke anciënniteit - Voorgaande diensten - Lijst van instellingen type 1 en 2_vanaf 1-12-2008 - 07-12-2022.xls 07/03/2023
Woon-werkverkeer Structurele detachering – Het gebruik van een privé-voertuig – Vermelding van de forfaitaire maandelijkse vergoeding op de fiscale fiche 281.10 03/03/2023
Pensioenen Het aanvullend pensioen voor de contractuele personeelsleden van de geïntegreerde politie (Tweede pensioenpijler) – Vermindering van de responsabiliseringsbijdrage 02/03/2023
Vergoedingen Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding naar aanleiding van een dienstverplaatsing - Periode van 1 januari 2023 tot 31 maart 2023 09/02/2023
Sociale bijdragen Overzicht socialezekerheidsbijdragen vanaf 2023.xlsx 07/02/2023
Vergoedingen Begrafenisvergoeding 2023 02/02/2023
Vergoedingen Verhoging van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer voor 2023 01/02/2023
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2023 01/02/2023
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2023) 05/01/2023
Toelagen Prestatiegebonden toelagen - Controles op basis van indicatoren Bepaling van de norm voor 2023 03/01/2023
Vergoedingen Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding naar aanleiding van een dienstverplaatsing 14/12/2022
Maaltijdcheques De toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie – De inhouding van de werknemersbijdrage 09/12/2022
Lage lonen Berekening van de lage lonen – werkbonus - december 2022 09/12/2022
Index Verhoging van de index vanaf januari 2023 09/12/2022
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2022 05/12/2022
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2022 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 05/12/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 19