Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Dienstnota's en FAQ
Thema Titel Datum
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Berekening van het (belastbaar) voordeel van alle aard – Inkomsten 2024 09/02/2024
Sociale bijdragen Overzicht socialezekerheidsbijdragen vanaf 2024 05/02/2024
Bedrijfsvoorheffing Berekening van de bedrijfsvoorheffing (van toepassing vanaf 01-01-2024) 12/01/2024
Vergoedingen Verhoging van de fietsvergoeding voor woon-werkverkeer voor 2024 12/01/2024
Toelagen Prestatiegebonden toelagen – Controles op basis van indicatoren – Bepaling van de norm voor 2024 12/01/2024
Vergoedingen Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding naar aanleiding van een dienstverplaatsing – Periode van 1 januari 2024 tot 31 maart 2024 22/12/2023
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2023 08/12/2023
Eindejaarstoelage Eindejaarstoelage 2023 – Vaak gestelde vragen – Antwoordelementen 08/12/2023
Index Verhoging van de index vanaf december 2023 13/11/2023
Lage lonen Berekening van de lage lonen – Werkbonus - November 2023 13/11/2023
Vergoedingen Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding naar aanleiding van een dienstverplaatsing - Periode 01-10-23 tot 31-12-23 27/10/2023
Betaling Sectoraal akkoord 2022 – Herwaardering van het geldelijk statuut – Praktische uitvoering 25/09/2023
Vergoedingen Nota Aanpassing kilometervergoeding - periode 01-07-23 tot 30-09-23 31/07/2023
Dienstvoertuigen Het gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden – Verhoging van de (patronale) solidariteitsbijdrage voor de vanaf 1 juli 2023 aangekochte, geleasede of gehuurde dienstvoertuigen 21/06/2023
Lage lonen Berekening van de lage lonen – Werkbonus - Verhoging van het maximumbedrag van de forfaitaire vermindering en toevoeging van een nieuw loonplafond vanaf 1 juli 2023 12/06/2023
Fiscale fiches Fiscale fiches – inkomstenjaar 2022, aanslagjaar 2023 11/05/2023
Fiscale fiches Elektronische ter beschikkingstelling aan de personeelsleden van de fiscale fiches – Inkomstenjaar 2022 – Aanslagjaar 2023 11/05/2023
Vakantiegeld Vakantiegeld 2023 - Prestaties 2022 08/05/2023
Vakantiegeld Vakantiegeld 2023 - Vaakgestelde vragen - Antwoordelementen 08/05/2023
Vergoedingen Aanpassing kilometervergoeding - periode 01-04-23 tot 30-06-2023 13/04/2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 20