Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

RSS
Startpagina

Nieuwsberichten

22-09-2021 - Competentieontwikkelingstoelage

De uitvoeringsdatum van de competentieontwikkelingstoelage (COT) werd vastgesteld op 29/9 en de weddefiches van de COT zullen beschikbaar zijn vanaf vrijdag 24/9 in GALoP Lite.

26-07-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor mei 2021 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor juni 2021.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

26-07-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Publicatie van de wedden van de maand juli 2021 controleren op FinDoc
De bestanden in verband met de run van de wedden voor de maand juli 2021 werden vorige vrijdag, de 23/07/2021 op FinDoc gepubliceerd. Omwille van een gebrek aan plaats op FinDoc werd de publicatie tijdelijk geblokkeerd. Alvast bedankt om te controleren dat u nu zoals gewoonlijk, over alles beschikt. Als het toch niet het geval zou zijn, mogen wij u vragen om ons zo rap mogelijk te verwittigen zodat wij indien nodig de bestanden opnieuw kunnen publiceren. Gelieve dan het nummer van de zone door te geven.

23-07-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De Themis-bestanden van de definitieve run van de wedde van juli 2021 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29/07/2021.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op dinsdag 27/07 gepubliceerd in GALoP Lite.Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

Abonnement

Abonneer u op onze nieuwsbrief Flash!SSGPI die elke belangrijke wijziging aan onze website meldt.

Inschrijven