Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

22-02-2024 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor januari 2024 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor februari 2024.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

22-02-2024 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet West

Op dinsdag  27/02/2024 heeft Satelliet West een volledige dag opleiding waardoor zij die dag niet bereikbaar zullen zijn.
Bedankt voor uw begrip.

22-02-2024 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Betreffende de betaalbestanden van de weddecyclus van februari 2024 waarvoor op woensdag 21/2 een bericht is gepubliceerd: de publicatie op FINDOC liep iets achter op schema.
De bestanden zijn nu beschikbaar.

21-02-2024 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De betaalbestanden van de definitieve run van februari werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 28/02/2024.
De FINPROF-bestanden zullen later verstuurd worden.
De loonfiches worden op maandag 26/02/2024 gepubliceerd in GALop Lite.

20-02-2024 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet Noord

Satelliet Noord is op woensdag 21/02/2024 telefonisch niet bereikbaar.
Dringende vragen kunnen verstuurd worden per e-mail verstuurd worden via de functionele mailbox van Satelliet Noord.

09-02-2024 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de rode en oranje lichten "TH.M9OR en TH.M9RE" werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

Herinnering: Het betreft controlebestanden die worden aangemaakt na het opladen van de bestanden model 9bis/rechtzettingen (onregelmatige prestaties). De publicatie vindt eenmaal per maand plaats, enkele dagen na het opladen van het grote Mod9bis.

Het oranje licht (TH.M9OR) heeft geen invloed op het opladen van de overgemaakte prestaties, maar is bedoeld om de aandacht van de werkgever te vestigen op het feit dat het aantal gemelde prestaties onjuist zou kunnen zijn. Daarom wordt een controle van de politiezone gevraagd.

Het rode licht (TH.9RE) betekent dat de overgemaakte prestaties niet in de loonmotor zijn opgeladen omdat zij hoger zijn dan wat mathematisch mogelijk is. De politiezone moet dus een controle uitvoeren en een rechtzettend model 9bis overmaken, anders worden er geen prestaties betaald.

De berekening van de norm voor de oranje en rode lichten is gebaseerd op het aantal werkdagen, weekends en feestdagen in het jaar. Daarom publiceren wij jaarlijks een nota waarin de norm voor weekend-, over-, nachturen, uren bereikbaar en bereikbaar/terugroepbaar wordt vastgesteld (zie de website SSGPI - www.ssgpi.be - rubriek Dienstnota's en FAQ).

Gevraagde actie: door de werkgevers te behandelen bestanden.

08-02-2024 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De originele DmfA-aangiften in XML-formaat voor het kwartaal 2023Q4 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Het bestand van het type  .1 in de ".zip" is een XML-bestand, dat, na hernoemd te zijn naar ".xml", kan opgeladen worden in "Excel".

07-02-2024 - Handleiding Financiële Personeelsadministratie

De aangepaste versie van het hoofdstuk "Gebruik van een dienstvoertuig voor persoonlijke aangelegenheden" van de Handleiding financiële personeelsadministratie werd gepubliceerd in de rubriek "Handleidingen".
Aanpassing: toevoeging bedragen 2024

06-02-2024 - Simulatiemodule

Een nieuwe versie van de weddesimul is beschikbaar op onze website, in de rubriek "Uw wedde".

De aanpassingen zijn de volgende:
 • De uitsplitsing van de telewerkvergoeding (minstens 7,60 of minstens 30,40);
 • De berekening van de patronale bijdragen werd toegevoegd;
 • De berekening van de impact op het loon van korte afwezigheden werd toegevoegd (hierbij wordt steeds uitgegaan van een personeelslid dat alle dagen werkt waardoor aldus een gemiddelde impact op de wedde wordt weergegeven – vb. 19u per week = 3u48 per dag, …);
 • De toevoeging van de CO2-referentieuitstoot voor het jaar 2024 voor de berekening van het voordeel van alle aard bij persoonlijk gebruik van een dienstvoertuig;
 • Toevoeging van de vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor zorgbehoevende personen ten laste van 65 jaar of ouder;
 • Loonfiche:
  • Vermelding van de loonschaal van het hogere kader/niveau bij weddebijslag hoger ambt;
  • Vermelding van de % van ZIV/FOP/RSZ;
  • Vermelding van het totale bedrag waarop ZIV/FOP/RSZ werd berekend;
  • Vermelding van patronale bijdrage (exclusief de solidariteitsbijdrage voor persoonlijk gebruik van een dienstvoertuig).

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 115