Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

20-05-2022 - Index juni

Naar aanleiding van de indexsprong in juni 2022, werden de volgende bestanden en documenten aangepast aan de nieuwe index:

20-05-2022 - Belastingaangifte - Stand van zaken

Als gevolg van een aantal aanpassingen op het niveau van de fiscale fiches kon het SSGPI deze begin mei 2022 nog niet beschikbaar stellen.
De fiscale fiches zijn te vinden op www.myminfin.be. Via Tax-On-Web kunnen de personeelsleden nu al hun aangifte personenbelasting 2022 voor het inkomstenjaar 2021 invullen.

In de week van 30 mei 2022 tot en met 3 juni 2022 zal het SSGPI de verschillende fiscale fiches op GALoP Lite ter beschikking stellen van de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

De individuele rekening (staat der bezoldiging van het jaar 2021) wordt momenteel opgesteld. Het zal dus niet tegelijkertijd met de fiscale fiches beschikbaar zijn. Wij zullen u via de website van het SSGPI op de hoogte brengen van zodra ze beschikbaar zijn.

De personeelsleden die genieten van de voordelen van alle aard "dienstvoertuig" ( vermeld met de letter F) en/of "schuldkwijtschelding" ( vermeld met de letter Z) in rubriek 6 b) van de fiscale fiche 281.10, zullen in de komende weken een nieuwe corrigerende fiscale fiche ontvangen. Wij zullen u op de hoogte houden van de beschikbaarheid van deze corrigerende fiscale fiches via onze website www.ssgpi.be.

Indien uw belastingaangifte reeds via Tax-On-Web werd ingediend, zal de FOD Financiën de belasting berekenen op basis van de laatst bijgewerkte fiscale fiche. De personeelsleden hoeven geen specifieke stappen te ondernemen.

20-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor april 2022 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor mei 2022.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

19-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De betaalbestanden van de definitieve run van mei werden op donderdag 19/05/2022 gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 30/05/2022.

De boekhoudbestanden, de FINPROF-bestanden en de bestanden TH.CNTL, TH.BHCP, TH.ADRE, TH.EMPL zullen later verstuurd worden.

De loonfiches werden op maandag 23/05/2022 gepubliceerd in GALop Lite.

19-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De reporting-bestanden van de run van het vakantiegeld werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC op 19/05/2022.

16-05-2022 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet West

Satelliet West is op 19 mei (telefonisch) niet bereikbaar wegens een opleidingsdag.
Bedankt voor uw begrip.

09-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de definitieve run van het vakantiegeld 2022 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 13/05/2022.
De loonbonnen worden gepubliceerd op GALoP Lite op woensdag 11/05.

09-05-2022 - Finprof-aangifte 04/2022

Sommige werkgevers van de geïntegreerde politie hebben een verschil tussen de FinProf-aangifte (FIN_202204_001XXXX_PAYMENT_DEADLINE 20220512_B2.PDF ) en de boekhouding (PDE2_001XXXX_DEF_202205_WT_20220422_154317.CSV) voor de definitieve run van april 2022.
Dit verschil heeft betrekking op de voorafbetaalde personeelsleden en van wie het dienstverband op 01/05/2022 eindigde.
De bedrijfsvoorheffing in verband met de initiële berekening van het vakantiegeld voor mei 2022 is als negatief opgenomen in het bestand "Finprof_001XXXX_B1_2022_05_20220504_152315_OK.csv".

Alight is op de hoogte gebracht van dit verschil. Wij wachten op meer informatie over deze kwestie en op een oplossing om het evenwicht tussen de boekhouding en de FinProf-aangifte van april 2022 te verzekeren.

Om verwijlintresten/of eventuele boetes te voorkomen, verzoeken wij u de overschrijving uit te voeren overeenkomstig het betaalbewijs dat op 09/05/2022 op FinDoc beschikbaar is gesteld.

09-05-2022 - Publicatie nota's

De volgende nota's werden gepubliceerd in de rubriek "Dienstnota's en FAQ":

09-05-2022 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De FinProf-bestanden voor de definitieve run van april 2022 zijn beschikbaar gesteld op FinDoc, 5XXX_FinalRun_FinProf_202204_20220509A.zip.
De werkgevers moeten de bedrijfsvoorheffing uiterlijk op 12/05/2022 betalen.

Herinnering:
De FinProf-aangifte wordt uitgevoerd door de firma Alight. De verschillende werkgevers van de geïntegreerde politie hoeven geen FinProf-aangifte uite te voeren.
Enkel de betaling volgens het betaalbewijs in pdf-formaat.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 82