Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nieuwsberichten

24-09-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor augustus 2021 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor september 2021.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

23-09-2021 - Bericht ter attentie van de politiezones en eenheden van Satelliet West

Op maandag 27 september zal Satelliet West niet bereikbaar zijn omwille van haar jaarlijkse teambuildingdag.
Bedankt voor uw begrip.

22-09-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De Themis-bestanden van de definitieve run van de wedde van september 2021 zijn beschikbaar in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29/09/2021.
Het betreft:
- bankbestanden (indien nodig);
- controle-, boekhoud- en rapporteringsbestanden;
- bestand schuldbeheer en geschillen;
- bedrijfsvoorheffingbestand.

De loonbonnen worden op vrijdag 24/09 gepubliceerd in GALoP Lite.

22-09-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De bestanden van de competentieontwikkelingstoelage (COT) werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC met als uitvoeringsdatum 29/09.
De loonbonnen worden op 24/09 gepubliceerd in GALoP Lite.

21-09-2021 - 2PAY Back-end (SAP): Overzicht wijzigingen schuldbeheer

De communicatie "2PAY Back-end ('SAP'): Overzicht van de gevolgen voor het schuldbeheer" werd gepubliceerd in de rubriek "Loonmotor/2PAY".

15-09-2021 - Begroting maaltijdcheques

Wij herinneren jullie er aan dat in het sectoraal akkoord voorzien werd om aan de medewerkers van de geïntegreerde politie maaltijdcheques ter beschikking te stellen. De eerste toekenning van deze maaltijdcheques zal gebeuren in 2023, maar het recht hierop ontstaat vanaf november 2022. U dient hiervoor derhalve in uw begroting de nodige voorzieningen te treffen. Deze voorzieningen dienen te gebeuren op twee economische codes. Langs de ene kant voorziet u de kostprijs van de maaltijdcheque, zijnde €6/stuk, langs de andere kant voorziet u een opbrengst, met name de persoonlijke bijdrage van de medewerker ter waarde van €1,09/stuk. De te gebruiken economische codes zijn respectievelijk 11541 en 16114. Het SSGPI zal ook nog nagaan of het mogelijk is om in het kader van de rapportering voor de maaltijdcheques een specifieke suffix te voorzien.


Wat de procedure voor de maaltijdcheques betreft dient elke politiezone zelf te zorgen voor een contract met een externe entiteit die de maaltijdcheques ter beschikking stelt van de medewerkers, en aan dewelke de politiezone de nodige info dient over te maken. De federale politie is momenteel de nodige stappen aan het ondernemen om een contract af te sluiten, waar ook de politiezones op zullen kunnen intekenen.

Het SSGPI zal op basis van het aantal uitbetaalde maaltijdcheques, het nodige doen om de eigen bijdrage van de medewerkers te recupereren.

Om uw raming te maken voor uw begroting, kan u de volgende werkwijze toepassen, gebruikmakend van de begrotingsmodule beschikbaar op onze website.

Eens u al de aanpassingen aan de begrotingsmodule hebt uitgevoerd, gaat u naar de tabbladen "Ops" en "Calog".

U zorgt dat de filters op deze tabbladen zijn geactiveerd en dat er voor aanvang geen actieve filters meer aanwezig zijn.

Vervolgens filtert u in kolom “U” het tewerkstellingspercentage van 100%.

U telt het aantal medewerkers dat werkt aan 100% en past volgende formule toe:

                Aantal medewerkers X tewerkstellingspercentage X aantal maanden X kostprijs maaltijdcheques of eigen bijdrage X 20, waarbij 20 het aantal werkdagen voorstelt (opgelet, het betreft een raming)

                Vb. voor begroting 2022 kostprijs maaltijdcheques: 50 X 100% X 2 X 6 X 20 = 12.000€
                Vb. voor begroting 2022 recuperatie bijdrage medewerker: 50 X 100% X 2 X 1,09 X 20 = 2.180€

Vervolgens doet u dit ook voor de andere tewerkstellingspercentages (kolom “U”) en dit zowel voor de tabbladen "Ops" als "Calog".

Finaal maakt u de som per onderdeel (kostprijs maaltijdcheques of recuperatie bijdrage medewerker) per functionele code en voorziet u deze in uw begroting van 2022.

Het idee achter deze werkwijze is dat het recht op de maaltijdcheque ontstaat per gewerkte 7u36 en gelimiteerd tot het aantal werkdagen aanwezig in een maand.

Er wordt nog bekeken of de mogelijkheid bestaat om de begrotingsmodule in de toekomst u ook rechtstreeks een raming kan bezorgen.

10-09-2021 - 2PAY Back-end (SAP): Overzicht wijzigingen vanaf de wedde van oktober 2021

De communicatie "2PAY Back-end ('SAP'): Overzicht van de wijzigingen vanaf de wedde van oktober 2021" werd gepubliceerd in de rubriek "Loonmotor/2PAY".

06-09-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

De negatieve fiches 281.25 voor de periode van april tot augustus 2021 werden gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.

24-08-2021 - Bericht voor de gebruikers van de toepassing FINDOC

Het bestand "TH.VGLA" werd gepubliceerd in de beveiligde toepassing FINDOC.
Dit bestand bevat een vergelijking van de gegevens van de wedde die uitbetaald werd voor juli 2021 ten opzichte van de wedde uitbetaald voor augustus 2021.
De looncodes 9410, 4000 en de schuldgroepen van het schuldbeheer worden hierin verwerkt.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 69